Blindedarmontsteking

Informatie over een blindedarmontsteking: de blindedarm wordt ook wel wormvormig aanhangsel genoemd en heeft voor de moderne mens geen nut/functie meer. Een blindedarmontsteking of ook wel appendicitis is een ontsteking (-itis) aan de blindedarm die vrijwel altijd acuut ontstaat. Een blindedarmontsteking gaat gepaard met pijn die soms lastig te lokaliseren is. Over het algemeen is de pijn aan de rechterflank van de buik, waar de blindedarm zich tevens bevindt. Bij een acute blindedarmontsteking ontstaan de klachten vrijwel acuut zonder vooraankondiging en ontstaat er acuut flinke pijn. Het is belangrijk om bij verdenking van een blindedarmontsteking direct een arts te raadplegen. Deze zal als de verdenking wordt gedeeld, de patiënt doorsturen naar de spoedeisende hulp. Alwaar vaak de blindedarm wordt verwijderd, een zogenaamde appendecomie. De meest vatbare doelgroep voor een blindedarmontsteking zijn (kleine) kinderen en ouderen boven de 70 jaar. Echter kan een blindedarmontsteking op iedere leeftijd ontstaan zonder duidelijke oorzaak. Vast staat dat een blindedarmontsteking potentieel gevaarlijk is en serieus dient te worden genomen als ziektebeeld.

Darmperforatie, gevaarlijke complicatie van de blindedarmontsteking

De grootte complicatie van een appendicitis is de perforatie van de blindedarm waarbij ontlasting de vrije buikholte inloopt. In dat geval kan de infectie zich in ramp tempo verspreiden en andere organen zullen dan tevens geïnfecteerd raken. In dat geval is er sprake van een levensbedreigende situatie waarbij acuut antibiotica én een operatie is vereist om de buikholte te spoelen en de perforatie op te heffen.

De behandeling van een blindedarmontsteking

Omdat er bij een blindedarmontsteking vaak sprake is van een bacteriële infectie wordt er vrij snel gestart met antibiotica, vaak via een infuus (intraveneus). Desalniettemin wordt er vaak gekozen voor het verwijderen van de appendix (blindedarm) om er zeker van te zijn dat de ontsteking in zijn geheel wordt weggenomen. Uit recent onderzoek is gebleken dat de antibiotica vaak al effectief is als behandeling tegen de blindedarmontsteking en dat een operatie (appendectomie) niet altijd nodig is. Dit is van belang bij hoog-risicopatiënten zoals hartpatiënten en zwangere patiënten voor wie een operatie een extra groot risico is. Een appendectomie (het verwijderen van de appendix) kan tegenwoordig op laperoscopische wijze, dit wil zeggen via een kijkoperatie. Hiervoor zijn slechts 2 of 3 incisies ter grootte van een muntje nodig om de blindedarm te verwijderen. Ziekenhuisopname is tegenwoordig vaak van korte duur en de rest van de behandeling kan thuis worden afgerond. Lees meer over de behandeling van een blindedarmontsteking

Een blindedarmontsteking herkennen aan de symptomen

Een blindedarmontsteking geeft de volgende symptomen die helaas vaak lijken op die van een normale buikgriep:

  • Koorts
  • Buikpijn
  • Misselijkheid
  • Braken
  • Gewichtsverlies
  • Neiging tot gebogen willen lopen/zitten

In het ziekenhuis of bij de huisarts kunnen ontstekingswaarden in het bloed worden bepaald, zoals de bezinking (BSE-waarde) en het aantal witte bloedcellen (leukocyten). Zijn deze verhoogd in combinatie met bovenstaande symptomen? Dan is de kans vrijwel zeker dat er sprake is van een blindedarmontsteking.